MỚI NHẤT

Top 4 sách IELTS Vocabulary hay nhất

Bài viết chia sẻ cho bạn 4 quyển sách hay nhất để củng cố từ vựng Tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng. Bạn...

Tổng hợp Sách học Ngữ Pháp IELTS nên có

  Để có một nền tảngTiếng Anh tốt, bên cạnh việc củng cố và làm phong phú vốn từ vựng thì ngữ pháp cũng là...

Topics for IELTS Speaking Part 1 (Bài 4)

Transport/ Public Transportation What form of transport do you prefer to use?/What is your favourite mode of transport? How often do you take buses? ...

Sample Answers – IELTS Speaking Part 1 (Bài 4)

Transport/ Public Transportation   1. What form of transport do you prefer to use?/What is your favorite mode of transport? Without any doubt, I would say motorbikes....

Topics for IELTS Speaking Part 1 (Bài 3)

Spending times alone When was the last time you were alone? What do you like to do when you are alone? Do you wish...

Sample Answers – IELTS Speaking Part 1 (Bài 3)

Spending times alone 1. What do you like to do when you are alone? I enjoy reading a book or a series on Netflix. I tend...

Topics for IELTS Speaking Part 1 (Bài 2)

Art Are you good at art? Do you like art? Did you learn art at school when you were a child? What kind of...

Sample Answers – IELTS Speaking Part 1 (Bài 2)

Art Do you like art? I have a lifelong passion for art since I was a child. Now, Besides the official art class in school,...