KHÓA HỌC INSIDE IELTS ONLINE MIỄN PHÍ CỦA CAMBRIDGE ENGLISH

0
4472

cambirdge-ielts

Tin vui cho các bạn muốn học IELTS, chuẩn bị cho mình kiến thức cho kỳ thi IELTS!!!

Cambridge English mở khóa học Inside IELTS Miễn phí, giảng dạy online.

Thời lượng khóa học: 5 tuần.

Bắt đầu: 9/1/2017

Thời gian: 3 tiếng/tuần

Link đăng ký: https://www.futurelearn.com/courses/cambridge-english-ielts

Hướng dẫn đăng ký: Các bạn vào đường link, chọn Join now.

Các bạn đăng nhập bằng tài khoản đã có hoặc đăng ký tài khoản mới bằng Email/ Facebook cá nhân.

Thông tin xác nhận sẽ được gửi về địa chỉ Email các bạn đăng ký.

Đến gần ngày học và các tuần học sẽ có email nhắc nhở các bạn nhé 🙂

Đối tượng:

“This course is for anyone who wants to improve their IELTS score. It is especially useful for people who want to take IELTS Academic and go to university.

We have tried to use simple English in the course as much as possible, but we recommend your English is at least level B1 (around IELTS band 4.5 or higher) to take the course.

The course is aimed at people preparing for IELTS Academic. If you are preparing for IELTS General Training, you will find that some of this course is useful for you, but not all. Of course, you are welcome to join. Speaking and Listening are the same in Academic and General Training, but Reading and Writing are different.”

LEAVE A REPLY