IELTS Listening- Dạng Matching/ Nối đáp án

0
2045

I. Dạng Matching trong IELTS Listening là gì?

Matching questions yêu cầu thí sinh phải nối một từ, cụm từ hoặc một câu từ cột này với từ, cụm từ và câu tương ứng trong cột kia. Dạng bài này sẽ có nhiều thông tin gây nhiễu, lặp lại nhiều lần yêu cầu khả năng tập trung cao độ cũng như nắm bắt thông tin nhanh nhạy.

Dạng Matching trong IELTS Listening thường gặp ở Section 3 có hai kiểu:

 1. Dạng 1 đáp án -1 câu hỏi: Có các câu hỏi và một loạt các lựa chọn (ví dụ từ A đến G) để nối với nhau. Số lượng lựa chọn sẽ nhiều hơn số câu hỏi và mỗi lựa chọn chỉ tương ứng với một câu hỏi.

Yêu cầu thường thấy của dạng bài này: You chose one letter.….

Hoặc Write the correct letter, A, B or C next to questions 1-3

 1. Dạng 1 đáp án- nhiều câu hỏi:Có các câu hỏi và một loạt các lựa chọn (ví dụ từ A đến G) để nối với nhau. Số lượng lựa chọn sẽ ít hơn số câu hỏi và mỗi lựa chọn có thể tương ứng với nhiều câu hỏi.

Yêu cầu thường thấy của dạng bài này: You may chose any letter more than once

Hoặc Write the correct letter, A, B or C next to questions 1-4/5/6/7…

Cùng tham khảo bài viết chia sẻ của Sunrise Việt Nam để có thể thêm tự tin khi làm bài IELTS Listening nhé.

II. Các bước phân tích và làm bài dạng Matching

Gợi ý cho các bạn những bước để bắt đầu làm dạng bài như sau:

Bước 1: Đọc kỹ hướng dẫn câu hỏi để bạn biết bạn cần nối danh sách bên nào với bên nào.

Bước 2: Đọc phần tùy chọn thông tin ở dãy danh sách để hiểu được nó đang nói về cái gì?

Bước 3: Tìm kiếm những cụm từ, từ đồng nghĩa của các từ liên quan trong tiêu đề câu hỏi và đáp án.

Bước 4: Sử dụng các thông tin được cung cấp ở hai danh sách để đoán các loại câu hỏi mà bạn có thể được nghe.

Bước 6: Tập trung cao độ, lắng nghe

Câu hỏi được ra theo thứ tự trong bản ghi âm. Khi đã lỡ phần câu hỏi nào thì hãy bỏ qua để tiếp tục câu tiếp theo, đừng do dự để tránh trường hợp bị bỏ lỡ các câu liên tiếp.

III. Một số điểm cần lưu ý khi làm bài Matching

– Chú ý các từ, cụm động từ, Praphase sẽ được thay thế để nắm được đáp án.

– Tận dụng khoảng thời gian nghỉ giữa các đoạn ghi âm này để đọc câu hỏi và thông tin được cho, nhận định cho bài nghe tiếp theo.

– Những dạng từ như “even though’, ‘but’, or ‘however’, although….thì đó là những câu thể hiện ý nghĩa có sự thay đổi. Đây là điểm bẫy thường gặp trong bài thi, bạn cần chú ý.

IV. Hướng dẫn làm bài:

Ví dụ 1:

Đây là dạng Matching 1-nhiều. Vì bạn thấy có 6 câu hỏi và có 3 lựa chọn để nối

Keywords gồm Dynamic, Yam, Modern, revealing bones, rounded figures, parts missing, smaller, life size, sea creatures, plants

Các bạn có thể dự đoán được bài nghe sẽ miêu tả về những nét khác nhau trong 3 phong cách vẽ tranh Dynamic, Yam và Modern.

Bạn có thể dự trù từ đồng nghĩa:

 • Rounded figures- curved figures
 • Figures with parts missing- figures without” part of the body”
 • Sea creatures- marine creatures
 • Plants- herb, flower, vegetable, weed

Chúng ta cùng nghe nhé

Đáp án:

31: C (Modern style- x-ray)

32: B (Yam style- curved figures)

33: C (Modern painting- without any hands)

34: A (Dynamic figures- painted in miniature)

35: B (Yam- marine images)

36: B (Yam tradition- vegetables in their diet)

Ví dụ 2:

Đây là dạng Matching 1- 1. Mặc dù có 5 câu hỏi và 7 lựa chọn để nối nhưng đề bài chỉ yếu cầu “ Choose Five answer”

Keywords gồm new location, opening hours, extended, refurbished, different purpose, reduced, management, expanded, railway station car park, cinema, indoor market, library, nature reserve.

Từ những thông tin đã cho, bạn có thể dự đoán cuộc hội thoại nói về những thay đổi trong hoạt động của một số địa điểm.

Bạn có thể dự đoán từ đồng nghĩa như:

Câu hỏi:

 • Railway station= train station, railroad station
 • Cinema= movie theater
 • Indoor market= covered market, fair

Lựa chọn:

 • New location= new place
 • Opening hour expended= open later
 • Refurbished= developed, rebuilt, improved
 • Opening hours reduced= close earlier
 • Expanded= widened, opened something out

Chúng at cùng nghe nhé

Đáp án:

16: G (bought some adjoining land)

17: A (reopen on a different site)

18: C (improved building)

19: B (keep the library open later)

20: F (the council will no longer be in charge of the area, instead it will be come the responsibility….)

LEAVE A REPLY