NÂNG CAO VỐN TỪ VỰNG CHO IELTS- QUÁ TRÌNH CHỦ ĐỘNG...

Nếu bạn đang học Ielts, chắc hẳn một vấn đề đau đầu của bạn là làm sao để phát triển vốn từ vựng học...

Truyện cổ Grimm song ngữ – Người Nhạc Sĩ Lang Thang

Người nhạc sĩ lang thang Ngày xưa có một nhạc sĩ lang thang, ông đi thơ thẩn ở trong rừng, một mình đi giữa cánh...

50 từ vựng tiếng Anh về thời tiết

Bài học mỗi ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn 50 từ vựng tiếng Anh về thời tiết. Các bạn ghi chú...

Từ vựng Hợp đồng thương mại Quốc tế – Phần 1

Nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh của các bạn để soạn thảo văn bản, biên phiên dịch các tài liệu, công...

Truyện cổ Grimm song ngữ – Những Nhạc Sĩ Thành Bremen

Những nhạc sĩ thành Bremen  Một người có một con lừa. Bao năm nay lừa kéo xe chở lúa đến nhà xay không hề biết...

Truyện cổ Grimm song ngữ – Bác Nông Dân Và Con...

Bác nông dân và con quỷ Ngày xưa, có một bác nông dân thông minh và nhanh trí. Có rất nhiều chuyện kể về sự...