Hướng dẫn làm bài writing task 1: process

3
77109

Writing task 1: Process là một dạng bài ít gặp trong miêu tả bảng biểu của kì thi IELTS, tuy nhiên ít không có nghĩa là không có nên các thí sinh cần chuẩn bị kĩ cho tất cả các tình huống có thể xảy ra. Dạng bài này yêu cầu người viết cần miêu tả một quá trình tự nhiên hay nhân tạo gồm có nhiều bước. Không nên đánh đồng flow chart hay diagram thành process nhưng cách làm các dạng này tương tự như nhau và đôi khi có thể thay thế nhau trong việc dùng từ.

Các dạng process trong IELTS writing task 1: Process
 1. Natural process:

  Là quá trình xảy ra ngoài tự nhiên, tự bản thân nó thực hiện, không cần tác nhân con người.

  natural process

 1. Manufacturing process:

Là quá trình sản xuất hay nhân tạo, nên nhất định phải có sự hỗ trợ của máy móc, con người.

 

Các bước phân tích và chú ý khi viết bài writing task 1: Process
 • Đọc process theo thứ tự từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng.
 • Phân chia các bước cho rõ bằng cách dùng bút chì gạch vào process.
 • Không được bỏ sót bất cứ bước nào dù là nhỏ nhất.
 • Thường sử dụng thì hiện tại đơn, cùng thể chủ động hay bị động cho phù hợp, đối với natural process thì thể chủ động được dùng chủ yếu, ngược lại với manufacturing process thì bị động được dùng nhiều.
 • Khi đọc process, cần chú ý và khoanh tròn các động từ hoặc những key words có thể biến đổi thành các dạng khác nhau của động từ.
 • Đa dạng cấu trúc sử dụng động từ:

                 +. V-ed

                 +. Being + V-ed (mệnh đề quan hệ rút gọn)

                 +. V-ing (khi nói đến thao tác)

                 +. V-er (khi biến động từ thành danh từ chỉ loại máy móc nào đó).

Một số câu và cụm từ mẫu khi viết bài writing task 1: Process
 1. Khi process là 1 quá trình sản xuất cái gì đó, có thể sử dụng những cụm từ này để dùng thay thế nhau trong cả bài để tránh lặp từ, hay chỉ đơn giản là để viết câu giới thiệu process:
 • The production of……………..
 • The process of producing/ making………………
 • How………….is produced/ made.
 • How to produce/ make…………

Để viết câu overview, nên nói process có bao nhiêu bước, bắt đầu bằng gì và kết thúc bằng gì. Lưu ý là chỉ giới thiệu ngắn gọn bước bắt đầu và kết thúc của process, không kể lể dài dòng để dành việc viết cụ thể các bước cho phần thân bài.

 • There are………………..main steps/ stages in…………………..
 • The …………………….involves ………………….main steps/ stages beginning with………………and finishing with…………………..

Nếu có 2 bức tranh chỉ 2 process thì cần giới thiệu mỗi process có bao nhiêu bước, viết trong 1 câu, dùng các từ nối như meanwhile/ while/…

Eg: There are five main steps in the process of producing milk, meanwhile only three stages are required to store it after that.

 1. Nếu là natural process và như một vòng tuần hoàn, ta có thể viết câu overview như: In general, the process includes a series of stages like a natural circle (1 vòng tròn tự nhiên)/ a life cycle of…………..(một vòng đời của 1 con vật nào đó), but involves……………..main steps which begins with……………………..and finishes with…………………….
Từ vựng cần dùng khi viết bài writing task 1: Process
 • Bắt đầu process:

+. To begin with,

+. First of all,

+. In the first step,

 • Các steps tiếp theo:

+. Following that,

+. The second stage is that…

+. In the next/ subsequent step,

+…… followed by…..

+. After that,

 • Các steps diễn ra cùng lúc:

+. At the same time,

+. Simultaneously,

 • Kết thúc process:

+. Finally,

+. The last/ final process is that…

Ví dụ và bài mẫu cho writing task 1: Process

Dưới đây là một số ví dụ và bài mẫu theo những gì mình đã hướng dẫn ở trên về dạng bài writing task 1: Process.

 1. Manufacturing process:

The diagrams below show the stages and equipment used in the cement- making process, and show how cement is used to produce concrete for building purposes.

 

 

The given diagrams illustrate the production of cement, and how to use cement to make concrete.

It is clear that there are five main stages in the process of making cement; meanwhile, only two steps are required to produce concrete.

At the first stage of producing cement, limestone and clay are put through a machine called crusher and become power. This power is then mixed and is brought into a rotating heater where it is heated in high temperature. The process continues with grinding the material and then cement is produced. At the final stage, cement is packaged into bags and is ready for the production of concrete.

Moving to the production of concrete, the first step is combining different materials – water, sand and small stones in the proportions of 10%, 25% and 50% respectively. This mixture is next put into a concrete mixer in order to become final concrete which can be used for building purposes.

 1. Natural process:

The diagram shows the life cycle of the honey bee

The diagram illustrates the various stages in the life of a honey bee. We can see that the complete life cycle lasts between 34 and 36 days. It is also noticeable that there are five main stages in the development of the honey bee, from egg to mature adult insect.

The life cycle of the honey bee begins when the female adult lays an egg; the female typically lays one or two eggs every 3 days. Between 9 and 10 days later, each egg hatches and the immature insect, or nymph, appears.

During the third stage of the life cycle, the nymph grows in size and sheds its skin three times. This molting first takes place 5 days after the egg hatches, then 7 days later, and again another 9 days later. After a total of 30 to 31 days from the start of the cycle, the young adult honey bee emerges from its final molting stage, and in the space of only 4 days it reaches full maturity.

(169 words, band 9)

 Chúc các bạn làm tốt dạng bài writing task 1: Process!

3 COMMENTS

 1. Being + V-ed là cấu trúc mệnh đề quan hệ rút gọn ạ ??? Giờ mình mới thấy điều này lần đầu @@ Ai giải thích giúp mình với!

LEAVE A REPLY