GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI TOEFL PRIMARY

0
5994
toefl-primary-challenge-2014-tai-wellspring-1
GIỚI THIỆU VỀ BÀI THI TOEFL PRIMARY

1. Giới thiệu

TOEFL Primary là bài thi được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và thiết kế dành riêng cho học sinh tiểu học nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh và nâng cao kỹ năng suy luận cho trẻ ngay từ lúc nhỏ.

TOEFL Primary mang tính kế thừa và nằm trong hệ thống “Gia đình TOEFL” gồm TOEFL Primary (dành cho học sinh tiểu học), TOEFL Junior (dành cho học sinh phổ thông), TOEFL iBT (dành cho học sinh THPT có định hướng du học), TOEFL ITP (dành cho học sinh THPT để xét tốt nghiệp Tú tài hoặc cử nhân chuyển tiếp.học cao học trong nước) …

Sư ra đời của bài thi TOEFL Primary đã hoàn thiện hệ thống bài thi chuẩn quốc tế đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh từ thấp đến cao cho học sinh theo các bậc học khác nhau.

Untitled-1-02

2. Phiếu điểm TOEFL Primary

–          Có giá trị trên toàn cầu, do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cấp.

–          Phản ánh chi tiết và chính xác từng kỹ năng của học sinh thông qua bản mô tả kết quả.

–          Đưa ra những khuyến nghị về các bước học tiếp theo nhằm cải thiện khả năng học tiếng Anh của học sinh

–          Kết quả TOEFL Primary được đánh giá theo tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, tính công bằng và được quy đổi theo Khung Năng lực Ngoại Ngữ (NLNN) Việt Nam và Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR).

3. Cấu trúc bài thi TOEFL Primary Standard

Bài TOEFL Primary Standard có 2 cấp độ:

Bài thi Hình thức thi Số câu hỏi Thời gian Kết quả Thang điểm
TOEFL Primary Standard Cấp độ 1 Trên giấy 72 60 phút 1-4 sao Từ 100-109
TOEFL Primary Standard Cấp độ 2 Trên giấy 72 60 phút 1-5 huy hiệu Từ 104-115

a. Bài thi Standard cấp độ 1: Định hướng phát triển ngôn ngữ cho học sinh ngay từ nhỏ, gồm các nội dung:

–          Những bối cảnh quen thuộc (trường học, gia đình, các họat động ngoại khóa…)

–          Các công thức toán học cơ bản

–          Từ vựng cơ bản và những cụm từ thông dụng

–          Cách thức yêu cầu và chỉ dẫn ngắn, đơn giản

–          Những bài học ngắn, đơn giản liên quan tới những trải nghiệm hàng ngày của trẻ

b. Bài thi Standard cấp độ 2: Định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học, gồm các nội dung:

–          Những thành ngữ, lời yêu cầu, chỉ dẫn và những cụm từ cơ bản

–          Đoạn truyện ngắn hoặc hội thoại đơn giản với chủ đề hàng ngày

–          Những từ mới trong các bối cảnh khác nhau

–          Những đoạn văn với nội dung phù hợp

4. Lợi ích của bài thi TOEFL Primary

a. Đối với học sinh tiểu học:

–          Là một công cụ hiệu quả để kiểm tra và đánh giá một cách chính xác trình độ tiếng Anh của học sinh trong các lĩnh vực học thuật và xã hội.

–          Đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong quá trình trau dồi và phát triển các kỹ năng suy luận theo thời gian.

–          Là bước đệm cần thiết trong quá trình phát triển các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh cho các chương trình học cao hơn như TOEFL Junior, TOEFL iBT, TOEFL ITP…

b. Đối với nhà trường, cơ sở đào tạo và trung tâm ngoại ngữ:

–          TOEFL Primary được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để sắp xếp học sinh vào những chương trình phù hợp trong quá trình đào tạo tiếng Anh từ thấp đến cao;

–          Cung cấp thông tin hữu ích thông qua các kết quả của từng kỹ năng giúp định hướng công tác giảng dạy và học tập theo tiêu chuẩn quốc tế;

–          Đánh giá đươc hiệu quả của chương trình giảng dạy, từ đó có thể đưa ra những điều chỉnh hợp lý.

(Nguồn: IIG Vietnam)

LEAVE A REPLY