Các cấu trúc ngữ pháp giúp nâng band điểm IELTS Writing Task 1

0
2304

Cấu trúc câu đa dạng phong phú là một trong những chìa khóa quan trọng nhất để bạn nâng band điểm Ngữ pháp trong IELTS Writing Task 1.

Trong Task 1 bài Writing- dạng miêu tả biểu đồ, bạn sẽ phải chọn những số liệu / đặc điểm quan trọng nhất để viết và thực hiện so sánh để người chấm có thể thấy được sự thay đổi tăng lên, giảm xuống hay giữ nguyên của đồ thị.

Bạn có thể dùng các câu trúc câu dưới đây để đạt điểm cao cho bài viết: 

  1. As / Whereas/ While X verb, Y verb (at the same time).
  • While the figure for factories in Japan went up dramatically to 120,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at the same time.

2. Clause, followed by + Noun Phrase

  • There was a dramatic growth in the number of factories in Japan to 120.000 in 2010, followed by a sharp decrease to 1,000 in 2015.

3. Clause, prior to/before  Verb-ing

  • The number of factories in Japan experienced an increase to 120,000 in 2010, before hitting a free fall to 1,000 in 2015.

4. Clause, after Verb – ing

  • The figure for factories in Japan hit a free fall to 1,000 in 2o15, after undergoing an increase to 120,000 in 2010.

5. In comparison to/with  X, which verb, Y verb.

  • In comparison with the number of factories in Japan, which witnessed a dramatic increase to 120,000 in 2010, the quantity in Korea plummeted to 12,000 at this time.

6. X verb, Verb-ing, (which verb).

  • The quantity of factories in Japan went through a period of dramatic increase to 120,000 in 2010, exceeding the number in Korea, which had only 12,000.

LEAVE A REPLY