Hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 1- Dạng Pie Chart

0
3225

Biểu đồ tròn (Pie chart) là dạng biểu đồ phổ biến trong các câu hỏi viết IELTS Task 1. Nếu bạn muốn chuẩn bị cho Bài kiểm tra Viết IELTS thật tốt, chắc chắn không nên bỏ qua bài học này.

Các bước cần chuẩn bị để lập dàn bài cho dạng biểu đồ này rất đơn giản:

1) Phân tích câu hỏi

2) Xác định các thông tin chính

3) Viết lời giới thiệu

4) Viết tổng quan

5) Viết các đoạn văn chi tiết

Trong bài viết này, Sunrise sẽ cùng bạn học chuyên sâu từng bước. Bắt đầu nhé!!

Bước 1: Phân tích câu hỏi

Định dạng của câu hỏi trong Writing Task 1 (Academic) đều giống nhau. Tuy nhiên với số lượng biểu đồ tròn được đề cập trong đề bài khác nhau, cách phân tích câu hỏi của bạn cũng sẽ khác nhau. Nếu bạn thấy hai biểu đồ tròn trong một câu hỏi, bạn sẽ phải so sánh chúng trong bài viết của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ có một biểu đồ tròn, bạn chỉ cần thảo luận về thông tin bạn quan sát được. 

Chúng ta cùng tham khảo 2 ví dụ sau nhé:

Ví dụ 1: 

The chart below shows the reasons why people travel to work by bicycle or by car.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Ví dụ 2:

The chart below gives the percentage of social media users by age in Jamestown in 2018. Summarise the information by selecting and reporting the main features. Write at least 150 words.

Mọi câu hỏi trong phần Writing Task 1 đều bao gồm:

Câu 1 – Mô tả ngắn gọn về nội dung biểu đồ

Câu 2 – Phân tích biểu đồ với 3 yêu cầu

 1. Chọn các tính năng chính.
 2. Viết về những nét chính.
 3. So sánh các đặc điểm chính.

Bạn không nên viết mọi thứ bạn nhìn thấy mà cần chọn ra 2 hoặc 3 thông tin chính và phân tích chúng thật chi tiết..

Bước 2 – Xác định các thông tin chính

Hình ảnh, số liệu trong câu hỏi Pie chart IELTS không khó để diễn giải,  luôn hiển thị tỷ lệ phần trăm, nên việc của bạn không phải là tính toán mà tập trung vào xác định các thông tin chính sẽ viết trong bài- thông qua một số câu hỏi hữu ích dưới đây

 • Đơn vị đo là gì?
 • Những khoảng thời gian là nào?
 • Xu hướng rõ ràng nhất là gì?
 • Có điểm tương đồng nào đáng chú ý không?

Ví dụ 1:

Biểu đồ chỉ ra hai phương pháp khác nhau để di chuyển đến nơi làm việc và lý do tại sao mọi người chọn các loại phương tiện này.

Đặc điểm chính nổi bật:

 • Đặc điểm chính 1: Tỷ lệ người đạp xe nhiều nhất là vì sức khỏe và môi trường.
 • Đặc điểm chính 2: Tỷ lệ người lái xe nhiều nhất vì cảm thấy thoải mái.
 • Một đặc điểm đáng chú ý khác là lý do duy nhất có tỷ lệ gần giống nhau trong cả hai biểu đồ hình tròn – đó là vì di chuyển nhanh hơn.

Ví dụ 2: 

Nếu chỉ có một biểu đồ tròn để phân tích, bạn sẽ thấy tương đối dễ khi chọn thông tin chính. Bạn chỉ cần xem xét từng phân đoạn và tìm ra tỷ lệ phần trăm của mỗi phân đoạn này.Khi đó, bạn sẽ nhóm đoạn chiếm tỷ lệ lớn nhất thành 1 nhóm và đoạn có tỷ lệ nhỏ nhất/ nhỏ hơn vào một nhóm. 

 • The first grouping: age groups used social media more

Age group 13-25: 45%

Age group 26-15: 35%

 • The second grouping: age groups used social media less

Aged over 55: 2%

Age group 46-55: 10%

Age group 36-45: 18%

 • Xu hướng chung: người càng lớn tuổi vào năm 2018 tại Jamestown thì khả năng họ sử dụng mạng xã hội càng ít. 

Sau khi đã xác định được thông tin chính, các bạn sẽ sử dụng cấu trúc 4 đoạn để lập dàn ý cho bài viết

Đoạn 1 – Giới thiệu

Đoạn 2 – Tổng quan

Đoạn 3 – Đặc điểm chính đầu tiên

Đoạn 4 – Đặc điểm chính thứ 2

Bước 3 – Viết câu giới thiệu (Đoạn 1)

Trong phần giới thiệu, bạn chỉ nên diễn giải câu hỏi một cách đơn giản bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa và thay đổi cấu trúc câu.

Ví dụ 1:

Question:

The chart below shows the reasons why people travel to work by bicycle or by car.

Introduction : 

The two pie charts display the key reasons why people choose to either cycle or drive to work by percentage. 

Ví dụ 2:

Question:

The chart below gives the percentage of social media users by age in Jamestown in 2018. Summarise the information by selecting and reporting the main features.

Introduction:

The given pie chart provides information about the proportion of people using digital networking according to age group for Jamestown for the year 2018.

Bước 4 – Viết câu Tổng quan (Đoạn 2)

Trong đoạn thứ hai, bạn nên đề cập đến các thông tin/ đặc điểm chính mà bạn có thể thấy trong biểu đồ hình tròn một cách chung nhất. Nếu có so sánh/xu hướng nào khá rõ ràng thể hiện trên biểu đồ, bạn cũng nên nói tới.

Từ những thông tin chính đã xác định, bạn hãy viết thành hai hoặc ba câu với tổng số khoảng 40 từ,nêu thông tin một cách đơn giản, sử dụng các từ đồng nghĩa nếu có thể. Không cần từ vựng hoặc cấu trúc ngữ pháp phức tạp, chỉ cần từ và ngữ pháp chính xác.

Ví dụ 1: 

Thông tin chính 1: The largest proportion of people who cycle do so for health and environmental reasons.

Thông tin chính 2: The highest percentage of people who drive do so because it’s comfortable.

Thông tin chính 3: For an almost equal proportion of people, their chosen method is the fastest.

Đoạn 2:

The largest proportion of people who cycle, have made this choice for health and environmental reasons whilst the prime advantage of driving to work is considered to be the comfort of travelling by car. Notably, for an almost equal proportion of people, their chosen method is the fastest.

Ví dụ 2:

Đoạn 2

Overall, the general trend of Jamestown’s social media users during 2018 was that the older a person was, the less likely they were to use digital networking.

Bước 5 – Viết đoạn chi tiết đặc điểm chính đầu tiên (Đoạn 3)

Bạn sẽ đưa thêm thông tin chi tiết về dữ liệu trong đoạn 3 và 4 của bài luận IELTS Pie chart. Trong đoạn 3, bạn nên đưa ra bằng chứng để hỗ trợ đặc điểm chính đầu tiên của mình. Đừng quên so sánh nếu có.

Ví dụ 1:

Main feature 1: The largest proportion of people who cycle do so for health and environmental reasons.

Đoạn 3:

Taken together, health and fitness and less pollution are reasons given by over half of all people who prefer travelling by bike. Each represents a 30% portion which is double the next most popular reason which is a lack of parking issues at 15%.

Ví dụ 2:

The first grouping: age groups used social media more

Age group 13-25: 45%

Age group 26-15: 35%

Đoạn 3:

In terms of the most significant feature of the chart, the largest category of digital communicators was the group aged 13 to 25, which accounted for 40% of the total users. In addition, the next important segment of the population using social media, was those aged between 26 and 35. This group’s contribution was slightly lower at 35%. Moreover, added together, these two categories made up more than half of all those who used social media platforms in 2018, in Jamestown. They accounted for the vast majority of users, at 75%.

Bước 6 – Viết đoạn chi tiết đặc điểm chính thứ 2 (Đoạn 4)

Đối với đoạn thứ tư, công việc của bạn sẽ giống như đoạn số 3.

Ví dụ 1:

Main feature 2: The highest percentage of people who drive do so because it’s comfortable.

Main feature 3: For an almost equal proportion of people, their chosen method is the fastest.

Đoạn 4:

A different set of concerns has affected the decision of those who choose to commute by car. Comfort is by far the most significant factor at 40% of people, but distance to work is a more important concern for just over a fifth of drivers. For 14% of people, a faster journey time is the key factor compared to a figure of 12% of cyclists who find their means of transport quicker.

Ví dụ 2:

The second grouping: age groups used social media less

Aged over 55: 2%

Age group 46-55: 10%

Age group 36-45: 18%

Đoạn 4:

In stark contrast, the category with the lowest percentage of users, people older than 55, comprised a tiny 2% of all users. Furthermore, those between 46 and 55 years of age contributed 10% and people aged 36 to 45 made up 18 percent.

LEAVE A REPLY