Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1- dạng Bar chart

0
2772

Dạng biểu đồ thứ 2 hay gặp trong bài Writing IELTS Task 1 chính là Bar chart. Bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ cách viết nhé. 

Các bước cần chuẩn bị để lập dàn bài cho dạng biểu đồ này rất đơn giản:

1) Phân tích câu hỏi

2) Xác định các thông tin chính

3) Viết lời giới thiệu

4) Viết tổng quan

5) Viết các đoạn văn chi tiết

Bạn sẽ dành tầm 5 phút để làm Bước 1 và 2. 2 bước này rất quan trọng vì đó sẽ là chìa khóa để viết một bài luận đạt điểm cao.

Trước khi chúng ta bắt đầu, dưới đây là cấu trúc bài luận mẫu mà bạn nên sử dụng làm kim chỉ nam cho tất cả các câu hỏi IELTS Academic Task 1.

Đoạn 1 – Giới thiệu

Đoạn 2 – Tổng quan

Đoạn 3 – Đặc điểm chính đầu tiên

Đoạn 4 – Đặc điểm chính thứ 2

Chúng ta sẽ đi chi tiết vào từng bước nhé!!

Bước 1: Phân tích câu hỏi

Định dạng của câu hỏi trong Writing Task 1 (Academic) đều giống nhau bao gồm:

Câu 1 – Mô tả ngắn gọn về nội dung biểu đồ

Câu 2 – Phân tích biểu đồ với 3 yêu cầu

 1. Chọn các tính năng chính.
 2. Viết về những nét chính.
 3. So sánh các đặc điểm chính.

Có 2 dạng Bar chart hay gặp

Dạng 1: Bar chart có sự thay đổi theo thời gian- cung cấp dữ liệu tại một số thời điểm khác nhau (Dynamic bar chart). Đối với dạng Biểu đồ này, chúng ta cần xác định các xu hướng chính ( tức là những diễn biến hoặc thay đổi chung của tình hình) để miêu tả trong bài

The chart shows components of GDP in the UK from 1992 to 2000.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Dạng 2:  Bar chart không thay đổi theo thời gian (static bar chart)- cung cấp dữ liệu tại một thời điểm. Đối với đồ thị này, chúng ta sẽ cần so sánh các biến số khác nhau.

The chart shows the expenditure of two countries on consumer goods in 2010 ( pound sterling)

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant

Bước 2 – Xác định các đặc điểm chính

Hình ảnh, số liệu trong câu hỏi Bar chart IELTS không khó để diễn giải, nên việc của bạn là tập trung vào xác định các thông tin chính sẽ viết trong bài. 

Các bạn có thể sử dụng những câu hỏi gợi ý sau để tìm ra đặc điểm chính

 • Bạn nắm được thông tin gì thông qua tên biểu đồ?

Không phải lúc nào đề bài cũng cung cấp tên biểu đồ. Nhưng nếu như trong trường hợp “Có”, bạn hãy đọc kỹ vì nó sẽ cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về biểu đồ và nội dung mà biểu đồ thể hiện.

 • Ví dụ 1: Biểu đồ thể hiện Gross Domestic Product (GDP) from IT and Service Industry of UK
 • Ví dụ 2: Biểu đồ thể hiện Amount spent on consumer goods in 2 countries in 2010
 • 2 trục (trục hoành và trục tung) cung cấp thông tin gì?

Biểu đồ sẽ có trục tung và trục hoành, thường được gọi là trục ‘x’ và ‘y’.

 • Ví dụ 1: Trục x cung cấp thông tin về năm thu thập thông tin về GDP của ngành IT và Dịch vụ, còn trục y cung cấp thông tin về %GDP mà 2 ngành này mang lại.
 • Ví dụ 2: Trục x cung cấp về tên các mặt hàng được mua và trục y cung cấp thông tin số tiền mà người dân 2 nước Pháp và UK chi cho các mặt hàng đó.
 • Biểu đồ có sự thay đổi theo thời gian không? 

Xác định là Dynamic bar chart hay Static bar chart

 • Đơn vị đo là gì?

Đơn vị đo biểu đồ sẽ khác nhau, ví dụ, số lượng, thời gian, độ tuổi,%. Trong ví dụ của bài đưa ra chủ yếu là năm, % và tiền tệ (pound- Bảng Anh)

 • Khoảng thời gian là gì?

Dữ liệu trong biểu đồ là quá khứ, hiện tại hay tương lai? Thường thì nó sẽ là hai hoặc cả ba mốc thời gian. Điều này rất quan trọng vì sẽ xác định “Tense- thì” bạn nên sử dụng.

Dữ liệu trong biểu đồ của cả 2 ví dụ là đều trong quá khứ.

 • Xu hướng rõ ràng nhất là gì?

Bạn nên tìm kiếm bất kỳ sự tăng hoặc giảm rõ rệt mà dữ liệu thể hiện. Chúng có thể là những thay đổi dần dần hoặc đột biến.

 • Có điểm tương đồng nào đáng chú ý không?

Ngoài việc chú ý đến các mức tăng và giảm mạnh, bạn cũng cần để ý những thứ giống nhau hoặc giữ nguyên trong một khoảng thời gian.

Bước 3 – Viết câu giới thiệu

Trong phần mở đầu, bạn chỉ nên diễn giải câu hỏi một cách đơn giản, bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa và thay đổi cấu trúc câu

 • Ví dụ 1:

Đề bài:

The chart shows components of GDP in the UK from 1992 to 2000.

Introduction (Paragraph 1): 

The bar chart compares two major industrial sectors contributing to the UK’s GDP in the period between 1992 and 2000, as a percentage of total GDP.

 • Ví dụ 2:

Đề bài: 

The chart below shows the expenditure of two countries on consumer goods in 2010.(pounds sterling)

Introduction (Paragraph 1): 

The bar chart illustrates the amount of money spent on five consumer goods (car, computers, books, perfume and cameras) in France and the UK in 2010. Units are measured in pounds sterling. 

Bước 4 – Viết Tổng quan (Đoạn 2)

Trong đoạn thứ hai, bạn nên thông tin các đặc điểm chính mà bạn sẽ miêu tả. Tuy nhiên chỉ viết khái quát, phần trình bày chi tiết sẽ dành cho đoạn 3 và đoạn 4. 

 • Ví dụ 1:

Paragraph 2: Overall, it can be seen that while both sectors increased as a percentage of total GDP, the IT industry grew at a far more rapid rate when compared to the the services sector.

 • Ví dụ 2:

Paragraph 2: Overall, it is clear to see that people in the UK spent more on cars, books, and cameras, while people in France spend more on computers and perfume.

Bước 5 – Viết đoạn chi tiết đầu tiên

Đoạn 3 và 4 của bài luận IELTS bar chart sẽ đưa thêm thông tin chi tiết về dữ liệu vào đồ thị. Trong đoạn 3, bạn nên đưa ra bằng chứng để hỗ trợ đặc điểm chính đầu tiên của mình.

 • Ví dụ 1: Đoạn 3 sẽ miêu tả Biểu đồ trong giai đoạn 1992-1996

At the beginning of the period, in 1992, the Service Industry accounted for 4 per cent of GDP, whereas IT exceeded this, at just over 6 per cent. Over the next four years, the levels became more similar, with both components standing between 6 and just over 8 per cent. IT was still higher overall, though it dropped slightly from 1994 to 1996.

 • Ví dụ 2: nhóm 3 đối tượng Cars, Books và Computer để so sánh về mức chi tiêu tại Pháp và Anh

The biggest category in both countries was cars. People in the UK spent just over 450000 on this category, while in France spending was a little lower at around 400000. The second-highest category in the UK was books, with spending of slightly over 400000. However, in France, buying books was less common and it was the third-most popular category as people only spent around 300000 on them. Computers were the second-most popular consumer product in France with spending of about 380000, while in the UK, computers were fourth on the spending list at 350000

Bước 6: Viết đoạn chi tiết thứ 2

Đoạn 4 sẽ viết chi tiết cho đặc điểm chính thứ 2 và đoạn cuối( nếu thấy cần thiết)

 • Ví dụ 1: Đoạn 4 sẽ miêu tả biểu đồ từ năm 1996-2000

However, over the following four years, the patterns of the two components were noticeably different. The percentage of GDP from IT increased quite sharply to 12 in 1998 and then nearly 15 in 2000, while the Service Industry stayed nearly the same, increasing to only 8 percent.

At the end of the period, the percentage of GDP from IT was almost twice that of the Service Industry.

 • Ví dụ 2: Nhóm 2 đối tượng Perfume và Cameras để so sánh

The biggest difference in spending was related to cameras. Whereas the UK spent just over 350000 on cameras, people in France spent less than half this amount at around 150000. Finally, the French spent about 200000 on perfume, which was noticeably higher than the UK’s figure of about 145000.

LEAVE A REPLY