Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1- dạng Line Graph

0
2406

Sau bài Bar chart và Pie chart, chúng ta cùng xem xét chi tiết cách viết bài Line graph trong IELTS Academic Writing Task 1 nhé.

a. Các bước cần chuẩn bị để lập dàn bài cho dạng biểu đồ này rất đơn giản:

1) Phân tích câu hỏi

2) Xác định các thông tin chính

3) Viết lời giới thiệu

4) Viết tổng quan

5) Viết các đoạn văn chi tiết

Các bạn thường bỏ qua bước 1 và bước 2 và dành gần hết 20 phút để viết bài luận. Tuy nhiên, chỉ chăm chăm vào viết không phải là một ý hay.  Để đạt điểm cao cho bài IELTS line graph, điều cần thiết là bạn phải xác định được ý chính và cách triển khai ý viết bài luận đó như thế nào. Đó mới chính là chìa khóa thành công. Hãy dành 5 phút để làm bước 1 bước 2 trước khi vào viết chi tiết bạn nhé.

Trước tiên, hãy nắm rõ đặc điểm của Biểu đồ Line graph:

 • Là biểu đồ chứa một hoặc nhiều đường, mỗi đường biểu diễn cho sự thay đổi của 1 yếu tố nào đó qua nhiều mốc thời gian (tuần, tháng, năm …).
 • Là biểu đồ dễ để ĐỌC HIỂU nhất vì luôn có sự THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN nên chỉ có 1 cách đọc biểu đồ duy nhất là theo thứ tự thời gian (đọc số liệu theo trục hoành – trục nằm ngang – theo thứ tự từ trái sang phải)

Tiếp theo là nhớ lại cấu trúc bài luận mẫu mà bạn có thể sử dụng làm kim chỉ nam cho tất cả các câu hỏi IELTS Academic Task 1.

Đoạn 1 – Giới thiệu

Đoạn 2 – Tổng quan

Đoạn 3 – Đặc điểm chính đầu tiên

Đoạn 4 – Đặc điểm chính thứ 2

b. Các bước quan trọng

b.1: Bước 1- Phân tích câu hỏi

Giống như Pie chart hay Bar chart,  định dạng của câu hỏi trong Writing Task 1- Line graph (Academic) đều giống nhau bao gồm:

Câu 1 – Mô tả ngắn gọn về nội dung biểu đồ

Câu 2 – Phân tích biểu đồ với 3 yêu cầu

 1. Chọn các tính năng chính.
 2. Viết về những nét chính.
 3. So sánh các đặc điểm chính.

Ví dụ 1:

The graph shows average annual expenditures on cell phone and residential phone services between 2001 and 2010.

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Ví dụ 2: 

The graph below gives information from a 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030. 

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 150 words.

b.2: Bước 2 – Xác định các tính năng chính

Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể sử dụng để xác định ý chính cho bài Line Graph

 • Bạn nắm được thông tin gì thông qua tên biểu đồ?

Không phải lúc nào đề bài cũng cung cấp tên biểu đồ. Nhưng nếu như trong trường hợp “Có”, bạn hãy đọc kỹ vì nó sẽ cung cấp cho bạn thông tin quan trọng về biểu đồ và nội dung mà biểu đồ thể hiện.

Ví dụ 1: Average annual expenditure on cell phone and residential phone service 2001-2010

Ví dụ 2: US energy consumption by fuel 1980-2030

 • 2 trục thể hiện thông tin gì?

Biểu đồ sẽ có trục tung và trục hoành, thường được gọi là trục ‘x’ và ‘y’.

Ví dụ 1: Trục y cung cấp thông tin về số tiền chi cho dịch vụ điện thoại , trục x cung cấp về năm từ 2001-2010

Ví dụ 2: Trục y cung cấp thông tin về số lượng nhiên liệu được tiêu thụ, trục x cung cấp về năm từ 1980 -2030

 • Đơn vị đo là gì?

Ví dụ 1: đơn vị là dollar

Ví dụ 2: đơn vị là quadrillion

 • Những khoảng thời gian là gì?

Ví dụ 12001-2010: quá khứ

Ví dụ 21980-2015: quá khứ, 2020: hiện tại, 2025-2030: tương lai

 • Xu hướng rõ ràng nhất là gì?

Bạn nên tìm kiếm bất kỳ sự tăng hoặc giảm rõ rệt mà dữ liệu thể hiện. Chúng có thể là những thay đổi dần dần hoặc rõ rệt

 • Có điểm tương đồng nào đáng chú ý không?

Ví dụ 1: Both of cell phone and residential phone services met at the same record in 2006

b.3: Bước 3 – Viết câu giới thiệu

Trong phần mở đầu, bạn chỉ nên diễn giải câu hỏi một cách đơn giản, bằng cách sử dụng các từ đồng nghĩa và thay đổi cấu trúc câu

Để viết ‘Instruction’ các bạn hãy sử dụng 1 – 2 câu miêu tả cho người đọc biết là biểu đồ này nói lên điều gì như, khoảng thời gian, địa điểm, cái gì được mô tả…

Ví dụ 1: 

Câu hỏi:

The graph shows the average annual expenditures on cell phone and residential phone services between 2001 and 2010.

Introduction:

The line graph illustrates the average cost that American customers spent on mobile and landline phone services annually over a 10-year period.

Ví dụ 2:

Câu hỏi:

The graph below gives information from a 2008 report about the consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030

Introduction:

The line graph shows energy consumption by fuel type in the United States from 1980-2008, with projected use until 2030

b.4: Bước 4 – Viết Tổng quan (Đoạn 2)

Trong đoạn thứ hai, bạn nên thông tin 

 • Xu hướng chính: Overview phải cho người đọc thấy rõ được xu hướng phát triển của sự vật, hiện tượng 
 • Số liệu cao nhất và số liệu thấp nhất: Hãy chú ý đến những số liệu cao nhất và thấp nhất trong biểu đồ vì nó có thể là mốc để đánh giá những số liệu khác trong biểu đồ. 
 • Tốc độ thay đổi của số liệu:  bạn phải xem tốc độ tăng hay giảm của số liệu ra sao- dùng các trạng từ chỉ tốc độ thay đổi: rapidly, quickly, swiftly, suddenly, steadily. gradually, slowly…
 • Số liệu của đường nào cao hơn/ thấp hơn đường nào trong suốt giai đoạn 

Lưu ý rằng bạn không được phép đưa số liệu vào phần Overview. Vì phần chi tiết sẽ dành cho đoạn 3 và 4 

Ví dụ 1:

Overall, spending on residential phone services dramatically declined, while popularity of mobile services increased sharply throughout a decade. Also, both of services met at the same record in 2006

Ví dụ 2: 

fossil fuels have shown increases in consumption since the start of the period, with expectations for even more reliance on these fuel sources. Cleaner energy sources have accounted for considerably less consumption with predictions for a similar trend.

b.5: Bước 5- Viết chi tiết đặc điểm chính đầu tiên (Đoạn 3)

Ví dụ 1: Miêu tả biểu đồ trong 5 năm đầu tiên từ 2001-2005

In 2001, spending on mobile phone services began by merely $200, while the amount of annual expenditure on the residential phone services was around $700. Over the following five years, expenditure on landline phone services gradually dropped below $600, whereas expenditure on cell phone services rose to just over $500.

Ví dụ 2: Miêu tả sự thay đổi việc tiêu thụ 3 nguyên liệu được sử dụng nhiều nhất là Petrol and oil, Natural gas và Coal

Petrol and Oil command the biggest share with 35 quadrillion units (35q) in 1980, rising to approximately 40q in 2008 and this trend is set to continue with a projected value of nearly 50q in 2030. In 1980 natural gas and coal came in second and third, with around 16q and 20q respectively. However, coal overtook natural gas in 1990 and despite some fluctuation, is set to be the second most used fuel in 2030 with just over 30q. It is predicted that natural gas will level off and remain relatively constant at about 25q.

b.6: Bước 6- Viết chi tiết đặc điểm chính thứ 2 (Đoạn 4)

Ví dụ 1: Miêu tả biểu đồ trong 5 năm còn lại từ 2006-2010

In 2006 cell phones overtook landline phones, and the services became equal in popularity with customers’ annual expenditure of about $550. Then, cell phone expenses rose to approximately $750 in 2010, making nearly a fourfold jump relatively to its initial figure in 2001. Meanwhile, spending on residential phone services experienced a steep fall in 2007 and went on to steadily decrease for the rest of the period

Ví dụ 2: Miêu tả sự thay đổi việc tiêu thụ 3 nguyên liệu còn lại

Nuclear and renewable energies all represented around 4q in 1980 and fluctuated up until 2008.  It is speculated that nuclear energy will reach 10q by 2030 and solar/wind around 5q, with hydropower dropping and then remaining constant at approximately 2q.

( Tổng hợp)

LEAVE A REPLY