Phương pháp làm bài IELTS Reading dạng Short Answer Question

0
1511

Bài viết sẽ hương dẫn các bạn các bước làm bài cụ thể và xem xét ví dụ cụ thể!!

1.Giới thiệu dạng bài Short Answer Question:

Dạng bài này cũng xuất hiện khá thường xuyên trong bài thi IELTS Reading

Với dạng bài này, thí sinh được yêu cầu trả lời câu hỏi có sẵn với số lượng từ được giới hạn.

2. Lỗi sai thường gặp:

 • Thí sinh trả lời bằng ý kiến cá nhân, không tìm kiếm thông tin trong bài đọc.
 • Thí sinh thường hay bỏ qua giới hạn số lượng từ cần điền được nêu ra trong đề bài.
 • Bài đọc thường không dùng lại những từ được ghi trong câu hỏi mà sẽ paraphrase hoặc synonyms. Đây là một trở ngại lớn cho thí sinh.
 • Thí sinh thường có xu hướng đọc hiểu hết cả bài, nên khá mất thời gian. Tuy nhiên câu hỏi đang test khả năng bạn đọc lướt và tìm ý vì vậy không cần đọc hết bài.

3. Bí quyết làm bài:

 • Câu trả lời sẽ xuất hiện theo đúng trật tự bài đọc
 • Đọc câu hỏi trước và hiểu rõ ý của câu hỏi, sau đó bắt đầu đọc đoạn văn.
 • Lưu ý chỉ dẫn ‘NO MORE THAN TWO/THREE WORDS AND/OR A NUMBER.’ để không trả lời sai với quy định đề bài dẫn đến mất điểm
 • Từ Keywords trong câu hỏi thường là Nouns (danh từ) hoặc Noun phrases (cụm danh từ)
 • Khi tìm được keywords, luôn tư duy sang từ đồng nghĩa – synonyms và paraphrases.

4. Chiến thuật làm bài:

 • Đọc kĩ hướng dẫn và note lại giới hạn từ vựng cần trả lời
 • Đọc hiểu câu hỏi, gạch chân keywords trong câu hỏi
 • Thử tư duy sang từ đồng nghĩa -synonyms và paraphrases cho những keywords đó
 • Tìm những keyword của câu hỏi trong đoạn văn để khoanh vùng phần có câu trả lời.
 • Sau khi nhận ra đoạn văn khoanh vùng, cần đọc lại câu hỏi đối chiếu để tìm ra đáp án
 • Kiểm tra lại chắc chắn đáp án đúng và check spelling
 • Tiếp tục đọc và trả lời câu hỏi tiếp theo.

5. Ví dụ:

 

Câu hỏi Đáp án Giải thích
8. Before Perkin’s discovery, with what group in society was the color purple associated? The rich The purple colour extracted from a snail was once so costly that in society at the time only the rich could afford it
9. What potential did Perkin immediately understand that his new dye had? Commercial possibilities His nearly instant recognition that the new dye had commercial possibilities

ð Instant (adj): tức thì= immediately (adv)

ð Recognition (n): sự thừa nhận= understand (v)

ð Possibilities (n): tiềm năng= potential (adj)

10. What was the name finally used to refer to the first colour Perkin invented? Mauve Perkin originally named his dye Tyrian Purple, but it later became commonly known as mauve

ð Name (v); được đặt tên= name (n)

 

11. What was the name of the person Perkin consulted before setting up his own dye works? Robert Pullar He asked advice of Scottish dye works owner Robert Pullar,…he left college to give birth to the modern chemical industry

ð Advice (n): lời tư vấn= consult (v)

 

12. In what country did Perkin’s newly invented colour first become fashionable? France The company received a commercial boost from the Empress Eugenie of France, when she decided the new colour flattered her

ð Commercial boost (n): cú hích thương mại = fashionable (adj) trào lưu

13. According to the passage, which disease is now being targeted by researchers using synthetic dyes? Malaria Their current use is in the search for a vaccine against malaria

ð Current (adj) hiện hành= now being

ð Use= target

 

LEAVE A REPLY