IELTS Reading- dạng Sentence Completion

0
3708
 1. Yêu cầu dạng Sentence Completion

Bạn luyện IELTS cần phải đoán và xác định loại từ bị thiếu trong câu ví dụ danh từ, động từ, tính từ, giới từ hay trạng từ… trước khi bạn đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn cần lưu ý rằng chỉ được sử dụng các từ có sẵn trong bài văn, và không được sử dụng vượt quá số từ được cho phép. Đồng thời, bạn cũng phải đảm bảo rằng những câu trả lời được viết đúng chính tả, không chứa các từ không cần thiết, hoặc lặp lại các từ đã có trong câu.

 1. Lưu ý dạng Sentence Completion

+ Câu hỏi sẽ đề: ‘using words from the text’ hoặc ‘from the text’. Trong trường hợp này, bạn phải dùng đúng dạng từ trong bài đọc. Còn nếu nó không nói, có nghĩa là bạn được phép thay đổi dạng thức của từ

+ Câu hỏi sẽ xuất hiện theo thứ tự, tức là phần trả lời câu hỏi số 2 sẽ nằm sau phần trả lời câu 1 trong bài đọc, dễ hiểu hơn nữa tức là Đáp án câu số 1 sẽ có trước câu 2 và đáp án câu 3 sẽ có sau câu 2.

 1. Lỗi sai thường gặp dạng Sentence Completion

+ Không đọc câu hỏi trước mà đọc đoạn văn trước

Câu hỏi sẽ guide cho thí sinh những điểm nào, từ nào các em cần phải khoanh vùng chú ý trong bài text reading.

Nếu đọc bài text trước không đọc câu hỏi, học sinh sẽ mất thời gian đọc mà không tìm được đúng thông tin để hoàn thành câu hỏi.

+ Đọc không kĩ đề bài

Đề cho điền “NO MORE THAN TWO WORDS” nhưng thí sinhlại điền lỡ mất thành 3 từ. Như vậy không được tính điểm.

 1. Từng bước làm dạng Sentence Completion

Ví dụ:

3D HEART PRINTED USING MULTIPLE IMAGING TECHNIQUES

  Congenital heart experts from Spectrum Health Helen DeVos Children’s Hospital have successfully integrated two common imaging techniques to produce a three-dimensional anatomic model of a patient’s heart.

The 3D model printing of patients’ hearts has become more common in recent years as part of an emerging, experimental field devoted to enhanced visualization of individual cardiac structures and characteristics. But this is the first time the integration of computed tomography (CT) and three-dimensional transesophageal echocardiography (3DTEE) has successfully been used for printing a hybrid 3D model of a patient’s heart. A proof-of-concept study authored by the Spectrum Health experts also opens the way for these techniques to be used in combination with a third tool – magnetic resonance imaging (MRI).

“Hybrid 3D printing integrates the best aspects of two or more imaging modalities, which can potentially enhance diagnosis, as well as interventional and surgical planning,” said Jordan Gosnell, Helen DeVos Children’s Hospital cardiac sonographer, and lead author of the study. “Previous methods of 3D printing utilize only one imaging modality, which may not be as accurate as merging two or more datasets.”

The team used specialized software to register images from the two imaging modalities to selectively integrate datasets to produce an accurate anatomic model of the heart. The result creates more detailed and anatomically accurate 3D renderings and printed models, which may enable physicians to better diagnose and treat heart disease.

Complete the sentences below.

Write NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

 1. A three-dimensional__________________ of a patient’s heart was created by integrating two imaging techniques
 2. Spectrum Health scientists have found a way to combine and use three techniques: computed tomography, three-dimensional transesophageal echocardiography and_______________
 3. The new method of 3D printing is more efficient than previous methods because it merges two and more_______________
 4. With more accurate 3D renderings and______________, physicians will be able to better diagnose and treat heart disease

STEP 1: ĐỌC THẬT KỸ YÊU CẦU ĐỀ BÀI

Tương tự như dạng bài Short Answer bạn cần đọc kỹ yêu cầu về NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER.

Với dạng câu hỏi này, number được tính là một từ nên nếu phần cần điền là June 21 thì vẫn là 1 số + 1 từ. Bạn cũng thấy nếu yêu cầu là one word and/or a number thì vẫn được chấp nhận được đáp án.

STEP 2: GẠCH CHÂN TỪ KHÓA TRONG CÂU HỎI VÀ ĐƯA RA DỰ ĐOÁN

Keywords (Từ khóa) sẽ có 2 dạng từ khóa: Changeable và Unchangeable.

– Changeable keywords là những từ khóa mà sẽ có thể biến đổi được trong bài. Những từ này thường sẽ bị paraphrase hoặc thể hiện dưới dạng (Cụm) Danh từ, động từ, tính từ…

Ví dụ:

– Unchangeable keywords là những từ khóa mà sẽ không bị biến đổi. Một số ví dụ từ khóa này như sau: tên riêng, tên khoa học, con số, dữ liệu, ngày tháng…

Ta xét trong bài:

 1. Câu hỏi 1: từ khóa là three-dimensional, patient’s heart, integrating, two imaging techniques

Dự đoán từ cần điền là noun vì nằm trong cụm danh từ gồm mạo từ (a) + tính từ ( three-dimensional)+ danh từ chính (còn thiếu)

 1. Câu hỏi 2: từ khóa là Spectrum Health scientists, combine and use three techniques, computed tomography, three-dimensional transesophageal echocardiography

Dự đoán từ cần điển là noun vì đang nằm trong danh sách liệt kê đã có sẵn 2 danh từ

 1. Câu hỏi 3: từ khóa là 3D printing, more efficient, previous methods, merges two and more

Dự đoán từ cần điền là noun vì nằm trong cụm danh từ gồm từ chỉ số lượng ( two and more)+ danh từ chính( còn thiếu)

 1. Câu hỏi 4: từ khóa là accurate 3D rendering, physicians, better diagnose, treat heart disease

Dự đoán từ cần điền là noun vì nằm trong cụm giới từ” giới từ (with)= cụm danh từ” đứng đầu câu

STEP 3: TÌM TỪ KHÓA TRONG BÀI ĐỌC THEO THỨ TỰ

Từ khóa trong bài đọc tìm được ( xuất hiện theo thứ tự): integrated,  two common imaging techniques,  a three-dimensional anatomic model, patient’s heart, computed tomography (CT), three-dimensional transesophageal echocardiography (3DTEE), Spectrum Health experts , opens the way, these techniques, be used,  in combination with, Previous methods of 3D printing,  not be as accurate as,  merging two or more datasets, accurate 3D renderings, physicians,  better diagnose, treat heart disease

STEP 4: CHỐT CÂU TRẢ LỜI

 1. Câu 1: A three-dimensional__________________ of a patient’s heart was created by integrating two imaging techniques

__________________ba chiều trái tim của bệnh nhân được tạo ra bằng cách kết hợp hai kỹ thuật hình ảnh.

⇒ Đoạn văn chứa thông tin: “Congenital heart experts from Spectrum Health Helen DeVos Children’s Hospital have successfully integrated two common imaging techniques to produce a three-dimensional anatomic model of a patient’s heart”

Các chuyên gia tim bẩm sinh từ Bệnh viện Nhi đồng Spectrum Health Helen DeVos đã tích hợp thành công hai kỹ thuật hình ảnh phổ biến để tạo ra mô hình giải phẫu ba chiều của tim bệnh nhân.

⇒ Từ cần điền: anatomic model

 1. Câu 2: Spectrum Health scientists have found a way to combine and use three techniques: computed tomography, three-dimensional transesophageal echocardiography and_______________

Các nhà khoa học của Spectrum Health đã tìm ra cách kết hợp và sử dụng ba kỹ thuật: chụp cắt lớp vi tính, siêu âm tim qua thực quản ba chiều và_______________

Câu số 2 là một câu dạng tóm tắt nội dung, hướng chúng ta đến việc tìm ra tên của 3 kĩ thuật chính trong dựng hình ảnh 3D gồm computed tomography, three-dimensional transesophageal echocardiography và kĩ thuật thứ 3 chính nằm trong đoạn

⇒ Đoạn văn chứa thông tin: “A proof-of-concept study authored by the Spectrum Health experts also opens the way for these techniques to be used in combination with a third tool – magnetic resonance imaging (MRI)”

⇒ Từ cần điền: magnetic resonance imaging

 1. Câu 3: The new method of 3D printing is more efficient than previous methods because it merges two and more_______________

Phương pháp in 3D mới hiệu quả hơn các phương pháp trước đây vì nó kết hợp hai và hơn_______________

⇒ Đoạn văn chứa thông tin: “Previous methods of 3D printing utilize only one imaging modality, which may not be as accurate as merging two or more datasets.”

Các phương pháp in 3D trước đây chỉ sử dụng một phương thức hình ảnh, phương thức này có thể không chính xác bằng việc hợp nhất hai hoặc nhiều tập dữ liệu

⇒ Từ cần điền: datasets

 1. Câu 4: With more accurate 3D renderings and______________, physicians will be able to better diagnose and treat heart disease

Keyword trong câu này gần như được giữ nguyên trong đoạn văn nên ta dễ dàng tìm thấy đoạn chưa thông tin:

⇒ The result creates more detailed and anatomically accurate 3D renderings and printed models, which may enable physicians to better diagnose and treat heart disease.

⇒ Từ cần điền: printed models

LEAVE A REPLY