Cấu trúc bài thi TOEFL iBT

Bài thi TOEFL iBT® được thực hiện bằng tiếng Anh và được thực hiện qua Internet. Bài thi bao gồm 4 phần (nghe, đọc, nói và viết) kéo dài trong 4 tiếng rưỡi.

Kết hợp cả 4 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết và Nói

Trong bài thi, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành các bài tập kết hợp một hoặc nhiều các kỹ năng trên, ví dụ như:

  •  Đọc, nghe sau đó trả lời câu hỏi
  •  Nghe và trả lời câu hỏi
  •  Đọc, nghe và viết câu trả lời cho câu hỏi đưa ra.

Các phần của bài thi TOEFL iBT

Phần thi Thời gian Các câu hỏi Nhiệm vụ
Đọc* 60–80phút 36–56câu hỏi Đọc 3 hoặc 4 đoạn văn từ những tài liệu học thuật và trả lời các câu hỏi.
Nghe 60–90phút 34–51câu hỏi Nghe bài giảng, thảo luận trong lớp và các đoạn hội thoại sau đó trả lời câu hỏi.
Nghỉ giữa giờ 10 phút
Nói 20 phút 6 phần nhỏ Thể hiện ý kiến bản thân về một chủ đề quen thuộc;nói dựa trên phần đọc và nghe đã làm bên trên.
Viết 50 phút 2 phần nhỏ Viết câu trả lời cho câu hỏi dựa trên phần đọc và phần nghe;phân tích một ý kiến đưa ra trong bài viết.

 

Bài thi có thể có thêm câu hỏi phụ trong phần Đọc và Nghe mà không được tính vào điểm của bài thi. Những câu hỏi này hoặc cho phép ETS có đánh giá công bằng hơn trong việc trả lời các câu hỏi hoặc là câu hỏi mới cho phép ETS quyết định những câu hỏi nào phù hợp trong các trường hợp kiểm tra thực tế. Bạn nên đọc kỹ các hướng dẫn về thời gian trong phần Đọc. Phần hướng dẫn có thông tin về số lượng đoạn văn mà bạn phải đọc và thời gian cho phép để bạn trả lời câu hỏi. Bạn nên nắm chắc thời gian để trả lời các câu hỏi. Một bàn phím chuẩn tiếng Anh (QWERTY) được sử dụng trong bài thi. Chúng tôi khuyến nghị các bạn thực hành trên bàn phím kiểu này trước khi thực hiện bài thi.

Các loại giọng tiếng Anh

Bắt đầu từ tháng Ba năm 2013, phần Nghe và Nói của bài thi TOEFL iBT bao gồm các giọng khác nhau ngoài giọng đặc trưng Bắc Mĩ. Bạn có thể nghe thấy giọng Anh, New Zealand hay Úc. ETS thêm các giọng khác nhau trong bài thi để chuẩn bị cho bạn trong môi trường quốc tế khi bạn học tại nước ngoài. Bến dưới là các ví dụ những nội dung mà bạn có thể nghe thấy trong phần Nghe và Nói.

Phần Nghe

Nghe một đoạn băng về Hiệu ứng nhà kính. Giáo viên đến từ Anh Quốc.

Phần Nói

Trong phần Nói, chỉ 1 hoặc 2 trong số 6 phần nhỏ có thể được nói bằng nhiều giọng khác nhau. Bên dưới là hai ví dụ tương tự những gì bạn có thể nghe thấy. Người nói đến từ Anh Quốc. Trong mỗi ví dụ, mỗi phần dài 15 dây, và bạn có khoảng 45 giây để trả lời.

Bài Nghe Nội dung
Item 1 (MP3) If friends from another country were going to spend time in your country, what city or place would you suggest they visit? Using details and examples, explain why.
Item 2 (MP3) Some people enjoy taking risks and trying new things. Others are not adventurous; they are cautious and prefer to avoid danger. Which behavior do you think is better? Explain why.