Điểm thi của bạn được đánh giá dựa trên câu trả lời của bạn đối với những câu hỏi trong bài kiểm tra. Bạn phải trả lời ít nhất một câu hỏi trong mỗi phần Đọc và Nghe, viết ít nhất một đoạn văn và hoàn thành ít nhất một phần nhỏ trong bài Nói để được cấp điểm chính thức. Đối với bài thi TOEFL iBT®, thực hiện qua Internet, bạn sẽ nhận được điểm của cả 4 phần thi và điểm tổng:

  • Phần Đọc (Điểm từ 0–30)
  • Phần Nghe (Điểm từ 0–30)
  • Phần Nói (Điểm từ 0–30)
  • Phần Viết (Điểm từ 0–30)
  • Tổng Ä‘iểm (0–120)

Ngoài điểm của mình, trong bảng điểm còn có nhận xét của giám khảo về trình độ của thí sinh cũng như những dạng câu hỏi mà thí sinh ở trình độ đó có thể làm được.

Không có điểm trượt hay đỗ trong bài thi TOEFL®; mỗi tổ chức giáo dục sẽ yêu cầu một mức điểm cố định. Điểm TOEFL có giá trị 2 năm sau ngày thi và không có không giới hạn số lần bạn được tham gia kỳ thi, nhưng mỗi bài thi phải cách nhau ít nhất 12 ngày. Nếu bạn đã có ngày thi cụ thể thì bạn không thể đăng kí một ngày thi khác trong vòng 12 ngày kể từ ngày đăng ký thi trước đó.

Bài thi được đánh giá như thế nào

ETS sử dụng cả giám khảo và máy tính để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của thí sinh một cách toàn diện và chính xác nhất. Trong khi phương pháp đánh giá tự động có những ưu điểm, nó lại không thể đánh giá chính xác sự phù hợp và hiệu quả trong nội dung các câu trả lời. Giám khảo lúc này chính là những người đánh giá chính xác các đặc điểm khác nhau như chất lượng của ý tưởng đưa ra, nội dung cũng như hình thức trình bày.

Ngoài ra, các nghiên cứu đã cho thấy những mẫu được thiết kế hoàn toàn cho việc chấm điểm tự động có nhiều điểm yếu hơn những mẫu được thiết kế với sự chuẩn bị cụ thể và việc ghi nhớ các câu trả lời.

Bài thi TOEFL sử dụng phương pháp đánh giá tự động để hoàn thành việc đánh giá hai phần của bài Viết. Kết hợp giữa nhận xét của giám khảo về nội dung và ý nghĩa với việc chấm điểm tự động cho phần ngôn ngữ cho phép một sự thống nhất và đảm bảo chất lượng trong việc đánh giá kết quả bài thi.

Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo chất lượng

Giám khảo của ETS được đào tạo kỹ lưỡng, phải vượt qua kì kiếm tra cấp chứng chỉ và được kiểm tra hàng ngày. Việc kiểm tra bao gồm làm quen với các dạng bài, hướng dẫn đối với việc chấm điểm các phần, và thực hành chấm điểm trên các bài mẫu đưa ra. Giám khảo được kiểm soát liên tục để đảm bảo tính chính xác và kiểm tra mỗi lần họ ra câu hỏi mới.

Việc chấm điểm được tách riêng với các quy trình xử lý hồ sơ khác

Để đảm bảo tính bảo mật và tích hợp của kết quả, việc chấm điểm không diễn ra tại địa điểm diễn ra bài thi mà thông qua một hệ thống chấm điểm nơi thực hiện và đảm bảo các tiêu chuẩn đã được đưa ra. Bài thi TOEFL được chấm điểm bởi một hệ thống giám khảo, được kiểm soát chặt chẽ từ một văn phòng chung. ETS sử dụng nhiều giám khảo khác nhau hơn là giám khảo tới từ một quốc gia và các giám khảo này phải đảm bảo tính thống nhất trong việc chấm điểm. Các giám khảo khác nhau cùng đưa ra ý kiến cho một bài viết và nói của một thí sinh để tránh việc thiên vị hoặc kết quả mang tính chủ quan.